Google

Translate blog

torsdag 17 mars 2016

NASA tror fotonkraft kan förkorta resan till Mars till 3 dagar i framtiden.

Kan fotonkraft öka hastigheten för rymdfarkoster till nära ljushastigheten och därmed få en resa till Mars att enbart ta 3 dagar?

På mikronivå har experiment gjorts vilka kan visa att det är möjligt att använda farter av detta slag. Men mikronivå är inte samma sak som makronivå.

Frågan är vad som sker med skepp som i denna hastighet krockar med småsten i rymden. Frågan är om organiskt material som människor klarar dessa hastigheter.

Frågan är även om människans  medvetande klarar av detta. Kan människan psyke upplösas exempelvis?

Sådant kan inte etiskt  experimenteras med vilket oorganiskt material  är möjligt med.


Men om allt klaffar öppnar det vägen för än snabbare resor och då interstellära sådana. Om vi kan närma oss ljushastigheten i restid är en resa till närmsta solsystem tre år (ung vad det idag tar för en resa till våra gasplaneter)  och möjligt för en människa att uppleva under sin livstid.