Google

Translate blog

måndag 28 mars 2016

Monstervulkan på Mars förändrade en gång dess yta att en liknade händelse på Jorden skulle fått förvånande följder här.

För 3,5 miljarder år sedan förändrades Mars yta så mycket att torra floder hamnade på platser där de från början inte fanns. Nord och sydpolerna ändrade plats och all yta hamnade på nya platser.

Detta ger förklaringar till forskares undringar om konstiga platser för torra flodbäddar och is under ytor där det inte borde finnas detta .

Vulkanen hade ett utbrott vilket spydde ut lava till en storlek av halva Frankrikes yta, Utbrottet varade i några hundra miljoner år och förflyttade ytan  ca 20 grader.

Hade samma händelse inträffat på Jorden skulle  Paris legat vid Nordpolen.

Men att denna händelse är orsaken till att floder torkades ut och atmosfär försvann är inte bekräftat eller troligt dessa händelser skedde tidigare och innan denna monstervulkans långa utbrott gick av stapeln.


Fast vi får likväl inte glömma hur händelser som kontinentaldriften på Jorden fått kontinenter att förflytta sig och även polerna. Under Antarktis is finns även där sjöar och floder och även under Saharas öken finns minnen från forna grönskande landskap.