Google

Translate blog

torsdag 7 april 2016

Inte ens svarta hål lever för evigt. Men gåtan om vart de tar vägen är inte löst. Kan de försvinna i intet?

Svarta hål slutstadiet av en stjärnas liv där materia är så sammanpressat att inte ens ljuset kan ta sig därifrån vet vi alla.

Senare forskning visar även att  nästintill osynlig mycket knapp Hawkinstrålning  lämnar hålet. Men mest känt är att all slags materia och ljus i närområdet dras in i hålet och omöjligt kan lämna det.

Men det svarta hålet finns inte för evigt. Nu har bland annat Stephen Hawkins kommit fram till att hålet efter en oändlig tid avdunstar och försvinner.

Men det ger följande paradox vilken ingen idag kan besvara. Vart tar det otroligt täta materialet vägen? Matematiska beräkningar ger beskedet att det helt enkelt försvinner i tomma intet. Men kan vi människor acceptera en sådan slutsats? Kanske. Kan vi acceptera Big Bang att allt skapats ur intet i intet. Intet vilket sedan dess expanderar kan vi kanske även acceptera att materia försvinner i intet.

Kan det var så att hålet avdunstar  in i en annan dimension av tid och rum?


För ytterligare teoritänkande av nutids karaktär för att lösa dilemmat och utifrån det försöka hitta en mer accepterande lösning följ följande länk.