Google

Translate blog

fredag 15 april 2016

Nu söks spår av vatten på dvärgplaneten Ceres. Gåtan Ceres fortsätter fascinera.

Ceres lysande fält har gett mycket spaltutrymme under förra året och även i år. Idag tror man att dessa består av och saltavlagringar  av kolsyra.

Nu söks spår av vatten påCeres. Ännu är forskarna intresserade av denna dvärgplanet vilken gäckat dessa under lång tid med sina mystiska fläckar vilkas källa  numera tros lösta.

Sökningen efter spår av vatten görs med  Nasas rymdfarkost vilken med hjälp av sin mätutrustning Grand  (The Gamma Ray and Neutron detector) nu undersökt ytan ovan Ceres och vars resultat nu ska analyseras.


Ceres har säkert mer att visa oss ännu gäckar den oss med sina hemligheter.