Google

Translate blog

måndag 18 april 2016

Svärmar av robotar ska kunna utföra en gemensam uppgift i rymden.

Sheffield robotics är platsen där forskare nu lyckats programmera upp till  600 robotar för att dessa tillsammans ska kunna fullgöra en uppgift av något slag gemensamt i rymden.

Det blir robotgrupparbete av stort slag. Kan man verkligen lita på att 600 robotar i arbete inte i något fall krånglar? Att några eller en av dessa misslyckas med kanske katastrofala följder eller en misslyckad uppgift då blir följden.

Kanske går det att hålla koll på alla på en gång och ha reservkapacitet om någon av robotarna krånglar.

Tron är att det minskar den mänskliga felhandlingen om robotar tar över. Men då glömmer man att dessa robotar är programmerade av människor.


Robotarna ska självfallet inte bara användas i rymden i framtiden utan även på Jorden ett exempel här är en svärm  för självstyrande bilar.