Google

Translate blog

fredag 22 april 2016

55 Cancrie en exoplanet med två sidor. Båda lika ogästvänliga.

40 ljusår från Jorden befinner sig denna exoplanet  vilken är åtta gånger större än Jorden men dess yta är otroligt ogästvänlig.

Detta då halva planeten flyter av lava och är extremt het medan resterande halva är en stenig värld med  hälften av dagsidans temperatur.

Dagsidans är ca 2500 Celsius och nattsidan har temperatur av ca 1100 grader.

Att dagsidan är så het beror på att alltid samma sida  är vänd mot sin sol och avståndet till denna är mycket lågt i förhållande till de flesta idag kända planeters banor runt sin sol.

Ett år här är enbart 18 timmar. En unik värld med ett mycket ogästvänligt klimat på ytan.