Google

Translate blog

söndag 24 april 2016

Amatörastronom filmade överraskande meteoritkrasch på Jupiter för ett tag sedan. Se film på nedslaget.

Meteoriter träffar ofta våra grannplaneter liksom oss själva. Oftast är det små objekt vilka brinner upp i atmosfären.

Men ibland hamnar större objekt på Jorden och skador uppstår.

Jupiter vilken är en betydligt större planet än Jorden och därmed en större uppfångare av närkommande meteoriter  hamnade i skottgluggen  i mars i år. En amatörastronom lyckades fånga effekten av nedslaget i Jupiters atmosfär.

Ännu har vi inget säkert uppspårningsystem för meteoritbesök varken för Jorden eller våra grannplaneter.  Ett system vi bör försöka få att fungera och inte bara hoppas på att inget sker. Idag bör vi kunna försvara oss och då kan nyttan bli att vi kan förhindra skador och ond bråd död. Kom ihåg att det bara var några år sedan (2013) meteoritnedslaget  i Ryssland  vilket och orsakade skador på människor och byggnader.

Tidigare när inga skydd kunde finnas var säkert okunskap bäst om farorna. Det var bättre att ett nedslag kom överraskande än en förvarning vilken skulle  skapat panik och kanske än värre skador än själva nedslaget skulle gjort.

I dag finns vissa teorier om skydd (att skjuta på dem med en raket så banan ändras, atombomber at spränga dem mm) men ännu inget som säkert spårar upp var alla finns.


Se nedslagsfilm av asteroiden på Jupiter taget av en amatörastronom  på medföljande länk här.