Google

Translate blog

torsdag 28 april 2016

Nästan gränslösa möjligheter till livsdugliga planeter i Berenikes hår.

Comahopen är en otroligt rik plats på galaxer vilken finns i Berinikes hår.  Tänk även på att varje galax i sig innehåller kanske miljarder stjärnor och varje stjärna troligen har ett större eller mindre planetsystem med månar omkring sig.

Berenikes hår finns synlig från norra stjärnhimlen mellan stjärnbilden  Jungfrun och Stora Björn.


Här om någonstans bör livsdugliga planeter finnas om de nu existerar. Mängden av möjligheter här är nästan gränslös.