Google

Translate blog

fredag 6 maj 2016

Svarta hål strålar ut radioaktiv strålning i samma riktning. Varför och vad betyder det. Fantastiska teorier kan tänkas ut av detta.

Det är otroligt långt denna strålning går från vissa massiva superstora hål. Upp till 300 miljoner ljusår har uppmätts.

Något i Big Bangs början har fått alla att stråla i samma riktning antas det. Starten har gett denna effekt.  Alternativt är att något ger denna effekt. Kanske mörk energi vilken säkert har många överraskningar i beredskap för de som lyckas lösa dess gåta.

Det är ju skillnad ex mellan antimateria och vår materia. Säkert är det även stor skillnad mellan mörk energi och materia och den energi och materia vi kan uppleva med våra sinnen.

Strålriktningen från de svarta hålen anses inte få sitt samband genom att hålen samverkar eller har kontakt. Så mycket tror vi oss veta(men inget ska tas för givet).  Det skulle annars vara en utgångspunkt för en förklaring. Detta anses då hålen inte kan ses ha ett samband med varandra vilket annars skulle varit en förklaring.

I teorin skulle även detta vara möjligt genom mörk energi eller kanske mörk materia kanske hålen har ett samband med varandra. En annan teori  skulle vara att alla hål har en koppling till en och samma dimension utanför vår verklighet och får energi från denna vilken ger en strålning ut i vårt universum i samma riktning.


Inget är omöjligt. Men troligast idag är att sambandet ligger i Big Bang och dess effekter.