Google

Translate blog

måndag 9 maj 2016

Plutos ljusstyrka varierar. Troligen är orsaken gravitationen.

Kan gravitationen vara orsaken till Plutos varierande ljusstyrka utåt? Kanske enligt en del forskare idag.

Atmosfärsgravitationsvågor kallar forskare det och dessa har upptäckts på både Mars och Jorden och troligast är det samma fenomen som sker i Plutos kväveatmosfär.

30% skillnad i ljusstyrka kan uppstå medan atmosfärtjockleken inte förändras som förklaring. Däremot varifrån ljuset kommer och här har bergsformationer en del av förklaringen av fenomenet.


Atmosfärsdiset rör sig över ytans struktur och bergsformationer. Denna rörelse ger effekter av olika ljusstyrka och kan förklaras som ovanstående atmosfärsgravitationsvågor svepande runt ytans skikt.