Google

Translate blog

onsdag 11 maj 2016

Krockar vi just nu med ett annat universum och är mörk materia något från deras universum vi inte kan se och är vår materia mörk i deras

Se filmen och läs texten om hur allt kan vara  och tecken finns att det är så.

Kan vi just nu krocka med ett annat universum och naturlagarna från våra olika universum samtidigt förändras genom detta? Kan den mörka energin och materian vara ett tecken på en krock mellan vårt och ett annat universum?

Deras materia vilken trängt in här blir då mörk och omöjlig av oss att se eller uppleva. Kan vår materia ha trängt in i deras universum och då där blivit deras universums mörka materia och energi?

Omöjligt är det inte. Kan det finnas oräkneliga universum alla utsprungna ur Big Bang eller otaliga Big Bang i en avlägset förgångna?

Vart expanderar vårt universum och andra universum? Är det in i något? Är det något som uppkommer i samband med expansionen? Expanderar universum överhuvudtaget eller är det en hallucination?

Frågorna kan vara oräkneliga liksom svaren. En sak vet vi vet mycket lite om men har vissa frågor om  och dessa frågor har vi inget svar på.


OBS: Tankarna om varifrån mörk materia kan komma är mina men medföljande länk har minst lika fantastiska idéer och inget är omöjligt.