Google

Translate blog

söndag 22 maj 2016

För första gången har en svanslös komet upptäckts.

Manx har den namngivits efter en svanslös kattras.

Kometen har efter sin färd från kanten av vårt solsystem nu återvänt i sin bana in mot vår sol.

Den har säkert funnits sedan solsystemet uppkom men först nu har Jordens astronomer upptäckt den. Många av kometerna har sitt ursprung från Oorts moln där många isiga stenar finns vilka som kometer rundar vår sol.

Den nu funna kometen är dock en stenkomet och säkert är det därför att den saknar is som den inte släpper ifrån sig partiklar vilka kan ses som en lysande kometsvans. Det är ispartiklar som ses som svans efter en komet.


Tron är nu att det kan finnas fler svanslösa kometer i Oorts moln och att de är en rest eller blivit över när ex Jorden bildades.