Google

Translate blog

onsdag 25 maj 2016

Ny teori om vad ränderna på Mars sluttningar är spår av.

Teorin av att dessa ränder på Mars sluttningar i bergen skulle vara smältvatten under våren har länge varit tron.

Men nu har experiment visat att kokande vatten ger samma effekter. Bättre uttryckt något slag av kokande vätska för länge sedan.

Varför detta skulle vara mer troligt är svårt att förstå. Däremot kokar vätskor snabbare under olika lufttryck och behöver inte ha samma kokpunkt som på Jorden. På Jorden är även vattnets kokpunkt lägre ju högre upp från ytan vi kommer.

Men varför det börjat laboreras med olika slag av vätskor och kokande vatten för att förklara ränderna på Mars är en gåta.

Tidigare förklaring på årstidsavsmältning av is och vi vet att tunn is finns ännu idag vid polerna är mer relevant anser jag.


Men visst kan man hitta många slag av förklaringar på alla slags fenomen och det ena mer fantasifullt eller svårt att få att hänga ihop med miljön kommer och går här som där. Alla teorier kommer från någon forskare vilken hoppas att just dennes teori ska ses som fakta och denna då ska bli berömd.