Google

Translate blog

lördag 28 maj 2016

Den biologiska mångfalden är otroligare än vi kan förstå.

Hur många djurarter finns det på Jorden? Miljoner kanske många tror. Men det är bara en bråkdel.
Nya rön visar att antalet ligger närmare en biljon än en miljon eller en miljard.
Det är otroligt. Då räknas allt från mikroskopiskt små till djur i storleksordningen blåval.

Hur många olika slags växter som finns är dock inte något som finns med i denna rapport. Men säkert är det många det med.