Google

Translate blog

lördag 18 juni 2016

Big Bang skapade de första svarta hålen. Läs hur.

Vid Bing Bang tros numera att även svarta hål skapades. Svarta hål vilka ses som ursprungshål och kan vara ursprunget till svart materia. Materia vilken ses som av betydligt större halt än den materia vi kan se och uppleva.

Denna teori kan förklara de stora sammanslagna svarta hål vilka nyligen upptäckts långt därute. Teorin kan även passa in i de bakgrundsstrålning av röntgenstrålning och infraröd strålning vilken glödande kan upptäckas långt där ute.

Forskare av idag försöker förklara och bevisa det de anser finns därute enligt beräkningar på alla vis de kan. Mörk materia.

Men jag skulle vilja fråga om inte även mörk energi, vilken även ska finnas även den då ska ses ha ett sammanhang med de första svarta hålens ursprungliga födelse vid Big Bang?