Google

Translate blog

måndag 27 juni 2016

Nu undersöks vad som finns i Jupiters moln

Nu söker forskare vad som finns under Jupiters moln och atmosfär. Genom undersökningar av detta slag kan forskare lära sig vad som kan finnas i atmosfärer på och kanske  under exoplaneters ytor.

Detta kan ge besked om de är liknande planeter som Jupiter eller inte.

Atmosfärforskning är viktig inte bara på Jorden utan även på andra planeter så mycket vi nu kan göra detta.


Resultatet hittills på Jupiter är stora mängder ammoniakgas men det är knappast allt. Forskningen fortgår.