Google

Translate blog

fredag 8 juli 2016

NY upptäckt av en planet vilken inte har en sol utan två. Planeten ligger i den livsdugliga zonen mellan solarna.

Att finna en planet i tvillingsolsystem är rena turen. Detta då en planet här nästan aldrig döljer båda solarna eller ger effekter så den kan ses. Om den passerar en sol och skuggar denna lyser den andra upp planeten och det gör det då omöjligt att upptäcka planeten. Men här gick det. Om en sol tillfälligt döljer den ena solen och planeten passerar över den andra kan det gå att se skuggan eller effekten från planeten. Här skedde detta. En ovanlig konstellation.


I Svanens stjärnbild finns Kepler 1647b. En planet vilken är av ungefär samma storlek som Jupiter och lika gammal som vår Jord..


Den kretsar runt sina solar ett varv på 3 jordiska år. Ovanligheten är att den har två solar att runda på denna tid. Solar av ungefär samma storlek som vår sol.

Namnet och numret kommer från det teleskop som fann den. Keplerteleskopet och numreringen efter vilken tur i ordningen den upptäcktes med detta teleskop.


Planeten finns i den zon där liv ska kunna existera och vatten kan flyta. Men troligen är det en gasjätte som ses och storleken gör det än troligare att det är så.