Google

Translate blog

onsdag 27 juli 2016

Efterlyses. Nya verktyg för sökning av liv i rymden.

Det pågår på många håll i dag ett vetenskapligt sökande efter liv i rymden. Livsmöjliga exoplaneter och andra tecken på att vi inte är ensamma.

Ännu utan resultat. Vi är ännu och kanske för alltid ensamma. Men det innebär inte att det inte finns många planeter eller månar däruppe vilka vi lätt skulle kunna kolonisera och bo på om vi kunde komma dit.

Men hoppet att finna liv har nu resulterat i att ett upprop på nya idéer på hur den fortsatta jakten kan ge resultat.

Nya idéer av tvärvetenskapligt slag efterlyses. Om detta kan ge fler resultat är skrivet i stjärnorna.

Jag tror inte det kan ge mer med fler vetenskapsriktningar inblandade enbart ett rörigare diskuterande.

För att finna eller utesluta kan enbart mätning av skilda slag och optiska resultat ge något. Hård kvantitativ fysik. Däremot är ex teoretisk fysik en idéspruta. Men fler vetenskaper förutom kanske kemi och biologi kan knappast ge större möjligheter till resultat. Inte i nuläget. Däremot säkert den dag när vi eventuellt