Google

Translate blog

lördag 6 augusti 2016

Mystiska spår i Gubben i Månens högra öga.

Länge har forskare undrat över spår i Mare Imbrium ett av de så kallade haven på månen vilket även har setts som högra ögat på gubben i månen.

Nu anser forskare att dessa spår och uppkomsten avMare Imbrium är konsekvenser av en dvärgplanets krock med månen för över 3 miljarder år sedan.

Detta hände under period då många nedslag skedde även på Jorden och i vårt solsystem i övrigt. Det ovanliga här är de spår just detta nedslag gjort på månen. I övrigt har många fler nedslag skett här. Haven som de en gång fick namn som är alla nedslag.

Men flertalet om inte alla med undantag av ovanstående var av större asteroider inte av en dvärgplanet. Därför är spåren från just detta nedslag något som förundrat forskare sedan de upptäcktes.


För att förstå dessa utseendemässigt bör följande länk kopplas upp och läsas. Den är från Brown university. Ett privat forskningsuniversitet på Rhode Island i USA där man forskat just om det spår som nämnts ovan och nu tolkats som ett nedslag från en dvärgplanet.