Google

Translate blog

lördag 13 augusti 2016

Finns kvarkstjärnor?

Neutronstjärnor är ett möjligt slutstadie av en stjärnas liv och en supernova. Stjärnan är supertung då allt som byggde upp den dåvarande stjärnan har imploderat och fallit samman. En tesked av materian i en sådan väger otroliga 90 miljoner ton och dess materia är ca 10 miljarder gånger hårdare än det bästa stål vi kan tillverka här.

Men det kan finnas även ett annat slags stjärna få hört talas om.

Uppbyggda av särkvarkar.


Dessa stjärnor är än tätare och tyngre än neutronstjärnorna. Om resultaten är riktiga är detta ett helt nytt tillstånd av materia.

Bevis finns inte men troliga kandidater finns. Här är en av dessa.