Google

Translate blog

söndag 14 augusti 2016

Ceres upphör aldrig att fascinera oss. Dess lysande fält har ännu inte förklarats. Men det finns mer där.

DE ljusa lysande fläckarna anses bero på något slags saltavlagringar. Men helt säkert är det inte och inte heller vad slags salt isåfall det är som ger detta sken.

Ceres upphör inte att ge oss gåtor. Nu förundras forskare över varför inte stora kratrar bildats under Ceres ca 4,5miljarder års existerande. Säkert har stora asteroider likt övriga objekt i vårt solsystem även träffat Ceres under denna otroliga tidsrymd.

Men tecken på stora kratrar finns inte. Kan det bero på att dessa utplånats genom den sammansättning Ceres består av? Forskare börjar misstänka detta utan att ha belägg för vilken slags sammansättning det i så fall handlar om. Ceres är okänt område till stora delar fastän besöket av Dawn under 2015 tog många bilder av asteroiden finns flera frågor att besvara kvar.


Dawn upptäckte de mystiskt ljusa fläckarna men ingen har ännu med säkerhet kunna förklara varför de skiner och vad de består av. Vad består själva Ceres av? Det är en gåta att förklara och även varför inga stora kratrar finns här.