Google

Translate blog

torsdag 18 augusti 2016

Kosmisk bakgrundsstrålning i hela universum. Nu har ytterligare en källa för denna börjat undersökas.

Men vad är då bakgrundsstrålningen? Som så mycket annat har de svarta hålen en möjlig förklaring till detta. Superstarka svarta hål där gravitationen drar in materia och högenergisk  röntgenstrålning av skilda våglängder utlöses ut i universum

Man kan se det som en kör av bakgrundsstrålning ut i kosmos. Detta löser ytterligare procent av all den bakgrundsstrålning som kan ses i universum och dess källor.

Strålningen härifrån kan även ge besked på vad som finns runt de svarta hålen.

Forskning pågår då vi ännu inte förstår den bakgrundsstrålning vi ser utifrån varifrån dess källa (or) kommer.