Google

Translate blog

fredag 19 augusti 2016

Ravinerna på Mars tros inte längre ha varit kanaler för vatten.

Länge troddes att Mars kanaler var bevattningsanläggningar. Floder eller gamla raviner från en tid då Mars flödade av vatten och hav.

Men numera är det få som tror detta och vetenskapen har ingen tilltro till att raviner på Mars en gång flödat av vatten eller skapats av vatten.


Idag ses det troligare att frostsprängning av koldioxid vid upptining och frost är förklaringen till dessa raviner.