Google

Translate blog

söndag 28 augusti 2016

Det intressanta med Dvärggalaxen DDO 68.

Vad är så intressant med denna dvärggalax långt där ute? Den ligger ca 39 miljoner ljusår från oss.

Jo denna galax är omgiven av än mindre galaxer vilka DDO 68 drar till sig.

Detta är något som visar att alla större galaxer drar till sig mindre galaxer. Allt drar det mindre till sig den starkaste vinner i gravitationsfälten.


I detta fall drar dvärggalaxen än mindre galaxer runt sig i banor vilka i sin tur drar än mindre hopar omkring sig och in i sig etc etc. Allt drar.