Google

Translate blog

tisdag 6 september 2016

Saturnus ringar är av skilda slag

Saturnus ringar är av skilda slag. De har olika täthet och cirklar runt med olikartade hastigheter.

Det finns vågrörelser i cirklandet runt planeten. Inget är symmetriskt men på avstånd ser det så ut.


Allt flyter. Men med olika hastigheter kurser och våglängd.