Google

Translate blog

onsdag 7 september 2016

Kan bakteriesökning på ex Mars ge svar på om det finns liv finns där.

Troligen är detta mycket möjligt. Vad man då ska söka är kalciumkarbonat, sten vilken kan innehålla cyanobakterier eller rester av sådana. Levande fossil i stenen har hittats i Australien men kan finnas även på Mars.

Det kan vara svårt att finna även om de finns. Metoder måste utarbetas så det inte blir ett sökande likt nålen i höstacken.


kan leva där man minst anar det eller ha levat då de anses vara den första livsformen på Jorden. En förutsättning för att det idag finns syre på Jorden. De tros ha bildat det första syret. De kan leva på land och i vatten och har funnits på Jorden i minst 2,5 miljarder år.