Google

Translate blog

onsdag 14 september 2016

Ursoppan var länge förklaringen till livets uppkomst. Falskt så det föreslog.

Någon ursoppa med livets byggstenar har aldrig existerat. Men det var en teori vetenskapen tog på fullaste allvar för bara några decennier sedan. Teorin som uppkom för ca 90 år sedan har varit mycket seglivad. Ursoppan ansågs fått liv genom UV-strålning och åskblixtar nedslag i denna. Allt liv ansågs vara uppkommet från en damm av denna soppa.

Idag ses den dock av flertalet som förlegad och istället anses livets ursprung ha uppkommit i havsdjup med sten och utströmmande hydrotermiska skorstenar av hett vatten fån markens djup. I dessa skorstenars utsöndrande ska livet ha uppstått. I en järnrik miljö med vätgasen strömmande.

Ja det är mycket som ska stämma och teorin är inte lätt att ta till sig.


Läs mer och utförligt om vad den innebär genom att följa denna länk av denna nya teori. Kanske även kommer att visa sig fel i framtiden.