Google

Translate blog

lördag 17 september 2016

Kaos i Vintergatans svarta hål.

För sex miljoner år sedan fanns liv på Jorden. Livet gick sin gilla gång utan att någon förstod vad som hände i den vintergatas mitt vilken ingen visste existerade.
Himlen var oskyldigt blå under solen på den tiden.

Likt nu fanns ett svart hål i mitten av vintergatan men saker hände där. Varför vet vi inte bara att det har samband med att det är en lugn plats idag till skillnad för många andra galaxers svarta håls närområde.

Ett gigantiskt utbrott av gas skedde från det svarta hålet. Idag är detta gasmoln täckande med sin utspädda materia sträckande sig 2/3 väg från mitten av vintergatan mot oss.


Materialbristen efter detta vid det svarta hålet har gjort att aktiviteten och indragandet av ny materia i hålet är mycket lågt eller inget alls. Hålet har likt många av våra jordiska vulkaner gått i idé. De och det vilar på obestämd tid tills något förändras så det och de vaknar igen och agerar.