Google

Translate blog

lördag 24 september 2016

De gömmer sig däruppe de bruna dvärgarna.

Bruna dvärgar är objekt svalare än en sol men varmare än en gasplanet. De är stadiet däremellan. Kroppar vilka inte fått igång kärnreaktioner för att bli stjärnor.

Det finns många sådana ljussvaga objekt många gånger dolda i damm och gasmoln.
De upptäcks även i vårt grannskap. Svåra att se men ibland där man minst anar deras existens.

Ute i mörkret kanske närmre i vissa fall än vi hittills vetat eller förstått. Kanske den mystiska planet 9 långt därutanför Plutos bana kan vara en lite brun dvärg.

De finns därute och väntar på upptäckt. Fler än vi tror.