Google

Translate blog

måndag 26 september 2016

En del av Vintergatan har hundratals svarta hål samlade. Kan dessa gå samman till ett armageddonhål.

Att en stjärnas sönderfall kan resultera till ett svart hål är ingen nyhet. Inte heller att centrum av Vintergatan likt andra galaxer innehåller ett stort svart hål.

Men att ett kluster av stjärnor innehåller hundratals svarta hå är inte något man vetat tidigare.

Men ca 36000 ljusår från oss i en del av Vintergatan finns ett 12 miljarder gammalt kluster av stjärnor. Klotformat kluster. Här finns hundratals svarta hål efter det som en gång har varit stjärnor. Det är lite av ett fenomen att så många finns på ett begränsat område. Om det är slumpen eller om det visar på något vi ännu inte förstår får framtiden eventuellt visa.


Frågan man kan ställa sig är om dessa svarta hål kan gå samman och vad som händer då om de tillsammans bildar ett jättestort starkt svart hål?