Google

Translate blog

tisdag 31 januari 2017

Sköldpaddsliknande skugga krälar över solens yta just nu.

Alma radioteleskop i Chile har upptäckt en mystisk sköldpaddsskugga stor som två Jordar som drar fram över solens yta.

Det är en tillfällig  solfläck vilken vi tolkar till sköldpaddslik då formen påminner om en krälande sköldpadda i vår värld.

Solfläckars mörkare färg vilket detta bör vara är tillfälligt skapade magnetfält under en tidsperiod tillfälligt hindrar solens fulla hetta att till fullo stråla ut från det fält solfläcken ses dessa fält.


Men nog är det fantasieggande att se som i detta fall en sköldpaddas skugga kräla fram på solens yta.

måndag 30 januari 2017

Planet 9 ensamvargen som fångades in av vårt solsystem

Planet 9 är planeten vilken anses vara ca 10 gånger större än Jorden och finnas långt utanför Plutos bana.

Nu har teorier kommit som säger att den inte alltid funnits där eller bildats här likt de planeter och småplaneter vilka existerar i vårt solsystem.
Den verkar istället likt en del asteroider ha varit en planet kretsande i tomrummet utanför solsystemet och i tomrummet mellan solsystemen därute. En mörk värld i tomheten och hemlösheten därute vilken fångats in av vårt solsystem.

Infångandet är något mycket ovanligt då teorier säger att objekt av denna storlek inte fångas in så lätt utan går sin egen väg kanske med månar som följeslagare.

Men slumpar det sig så att allt stämmer med plats, tidpunkt och gravitation kan de fångas in. Detta tros ha hänt med planet 9. En planet som antas finnas därute på grund av störningar i närområdet men vilken aldrig ännu setts eller visat sig så den bevisligen kan sägas visas exakt var den finns.

söndag 29 januari 2017

Svensk kemist ska utarbeta perfekt återvinning till de stundande Marsresorna i framtiden.

Under 2030-talet ska människor resa till Mars enligt Nasas. planer. På en sådan resa bör inte besättningen slösa på resurser eller kasta dem ut i rymden för evigt kretslopp.
Istället bör dessa sopor återvinnas ombord.

Arbetet med hur det ska gå till ska bland annat en svensk kemist från Umeå universitet hjälpa till med på Kennedy Space center i Florida.


För mer information om de problem som måste lösas av sophantering o återvinning  innan dagen Marsfärd, se medföljande länk här.  

lördag 28 januari 2017

En ny metallmeteorit har hittats på Mars av rymdbilen Curiosity Rover

En högblank meteorit hittades för ett tag sedan av rymdbilen på Mars. Detta är inte den första men likväl är det intressant.

Meteoriten består av nickel och järn. Fotot vilket medföljer artikeln här är taget den 12 januari i år och släppts av NASA.

Genom att läsa och se på bilder genom den medföljande artikeln kan man se även de tidigare upptäckta järnmeteoriternas utseende och form.

fredag 27 januari 2017

Nya verktyg för att söka liv i rymden konstrueras hela tiden

Vi kan vara överens om att vetenskapen inte ger sig. Denna har bestämt sig för att det ska finnas liv därute och konkurrerar nu med varandra om att vara den som först hittar detta och därmed går in i historieböckerna som den som upptäckte liv därute först.

Nya och mer avancerade teleskop vilka söker på alla slag av våglängder efter tecken på aktivitet därute skapas på löpande band.

Man ska snart söka än mer avancerat efter signaturmönster och aminosyror med en känslighet av 10000 mer än tidigare.

Ännu har nämligen all forskning efter liv på planeter eller månar etc i vårt solsystem gett noll resultat. Samma sak när vi sett utanför vårt solsystem.

Inget visar att vi inte är ensamma. Men forskarna ger sig inte det handlar om att de bestämt sig för att hitta något därute. Ett arbete som aldrig kommer att ta slut.

torsdag 26 januari 2017

Jätteglorior runt gamla galaxer förvånar

Galaxer vilka sände ut sitt ljus för miljarder år sedan visar hur de första galaxerna såg ut.

Vi kan se att dessa galaxers ljus då hade en blå gloria runt sig av fotoner (ljuspartiklar).
De äldsta galaxer vi kan se har ett spektrum där  Lyman alfa (vätgas) spektret visas.

Hettan i de första galaxerna var så hög vätgas bröts ner till de  fotoner som vi idag ser miljarder år senare efter att det skedde.


Resultaten från ovanstående undersökningar sammanställs av Isaac Newtonobservatoriet på Kanarieöarna.

onsdag 25 januari 2017

En ny stor avancerad karta av månen ska vara klar inom några år.

I Kina konstrueras just nu en avancerad karta över månen. Storleken blir en 4,36*2;2 meter stor karta.

Här ska man i detalj se månens geologi, struktur och bergarter. En tidslinje ska finnas visande månens utveckling.


Kartan ska vara klar 2018 och till försäljning 2020.

tisdag 24 januari 2017

Kometregn bombarderar nybildad stjärna 95 ljusår från Jorden

95 ljusår från Jorden finns en 23 miljoner år gammal stjärna med namnet HD 172555.
Här sker idag det som troligen skedde i vår sols närområde när den var i samma ålder.

Ett regn av kometer bombarderar solen och det nya solsystemet. Idag vet man inte vad dessa kometer består av utan rätt ord för dessa är exokometer. Nya kometer med okänd sammansättning.

Troligast är det enligt många att de har en viktig funktion när det kommer in mot sin sol och då släpper ifrån sig väte, kisel och vatten vilket blir början till de nybildade planeter som är under konstruktion (troligen) i denna stjärnas omgivning.


Det ger även tankar till att det bör vara något som skedde även här i vårt solsystem en gång

måndag 23 januari 2017

Jordens Livs konkurrerande byggsten upptäckt i Jordens mantel

Liv och organiskt material är på Jorden uppbyggt av kol. Vi kan inte se att detta material kan ha någon konkurrent idag med undantag av kisel.

Teoretiskt kan kisel vara en livets byggsten eller grundmaterial för liv. Annorlunda än det vi har här men ändå möjligt.

Vi har länge vetat att jordens mantel har en järnkärna men även att det finns något mer där. Något vilket nu verkar ha upptäckts. Kisel.

Det är japanska forskare som har upptäckt detta och att det just är ett  organiskt livs eventuella grundstenar någonstans i universum gör att det kan ses finnas även på platser där vi inte förrän nu anat det. I planeters inre

söndag 22 januari 2017

Sökning efter liv i övre atmosfären på Venus ska realiseras av Ryssland o USA.

Möjligheten att det finns liv i de mörka strimmor i Venus atmosfärs  övre skikt är möjlig. Temperaturen här ligger mellan +30 +70C och lufttrycket är som på Jorden. På liknande höjd på Jorden finns det liv av mikrobiologiskt slag.

Mikrobiologiskt liv kan därför finnas i de mörka strimmor som flyter i Venus övre atmosfär.

Det har förundrats varför dessa mörka strimmor inte blandas ut med atmosfären och ur dessa funderingar har därmed kommit idén som nu ska prövas att det är liv som hålls samman i dessa strimmor.


En farkost är under planering för en framtida forskningsresa av Ryssland och USA för utforskning av detta. 

lördag 21 januari 2017

TW Hydrae är stjärnan vilken följs av en skugga av något okänt

192 ljusår bort finns stjärnan TW Hydrae. Förvånade astronomer har upptäckt en skugga som kretsar runt denna stjärna med en omloppstid av 16 år.

Det troliga men inte helt säkra är att det finns en enkel förklaring till denna skugga. Förklaringen att det är en större planet vars skugga vi ser här. Själva planeten kan vi inte se men skuggan av denna är det som astronomer idag tror är upphovet till fenomenet.


Andra förklaringar kan vara ett kompakt tätt damm eller grusmoln. Men just nu är en stor planet det som flest tror på. Men vad det är säkert vet ingen idag.

fredag 20 januari 2017

Sekundsnabba radiostrålar kommer från galax 3 miljarder ljusår från oss

Länge har det varit svårt att lokalisera var dessa radiostrålningsskurar kom ifrån. De är i tid under en sekund och just därför svåra att lokalisera.

Men nu verkar det som om en källas ursprung hittats. Källan är en dvärggalax 3 miljarder ljusår från oss. Det är Arecibo radioteleskop i Porto Rico  som funnit denna källa.

Källan eller galaxen har fått namnet FRB 121102.


Men det finns fler källor vilka sänder ut dessa snabba radiostrålningskällor vilka ännu inte lokaliserats. FRB121102 ska nu studeras med flera teleskop och instrument för att man den vägen ska söka vad i galaxen som sänder ut dessa snabba skurar. 

Idag vet man inte men har tankar om att det troligen är en snabbt roterande neutronstjärna som är källan. Liknande fenomen finns inte i vår Vintergata.

torsdag 19 januari 2017

Isiga åsar finns på Pluto. Visar på atmosfär.

Likt på Jorden finns is och snöfall på Pluto.

Det skulle aldrig funnits om inte en atmosfär funnits och isiga åsar skulle då inte funnits på denna iskalla småplanet.

Skillnaden här där atmosfären är betydligt tunnare än på Jorden är att is och snö här inte består av vatten utan av metan och kväve.

Lägg märke till att is inte är ovanligt på många platser i solsystemet På asteroider och månar där ingen atmosfär finns.


Men is som samlats på vissa platser som här på åsar kan inte ha gjort detta och formaterats likt de ligger utan atmosfär och vindar.

onsdag 18 januari 2017

Polarområden på Mars och Jorden är lika men ändå olika av slaget av is. Men vad finns dolt därnere på Mars?

Både på Jorden och på Mars är det vatten som frusit till is vid polerna.
Men det finns en skillnad då det på Mars även finns ett tunt slag av annan is än på Jorden. Kolsyreis.

Men till skillnad mot Jordens is är det ännu något av ett mysterium vad som finns under sista islagret på Mars.

Om vi kunde se vilka avlagringar av is  som finns och ytan under detta skulle vi kunna veta mer om klimatförändringarna genom årtusendena på Mars.

Genom 3D seismisk kan man dock likt på Jorden se landskapet under isen och då få veta vilka platser som döljer intressanta formationer. Detta ska göras i framtiden på Mars med hjälp av överflygningar och mätningar

tisdag 17 januari 2017

Hört talas om pärlemormoln?

Pärlemormoln är vackra men inte något som kan ses var som helst.
Det måste till kyla och höjden där de kan uppstå ligger i stratosfären på en höjd av 15-25000 m/h.

De består av vatten svavelsyra och salpetersyra. Det behövs mycket låga temperaturer för att denna blandning ska frysa och det är över polartrakterna sådant kan ske.


 Ca -80C är en lagom temperatur i denna torra miljö för att bildningen ska ske av dessa som synes fluoriderande moln vilkas innehåll även ska ses som viktiga för bildandet av ozon.

måndag 16 januari 2017

Fortfarande upptäcks otroligt annorlunda djurarter på vår planet vad kan då ev finnas därute?

Det finns ännu stora mängder av djur och växter vilka ännu inte setts eller katalogiserats av mänskliga ögon här på Jorden.

Ännu hittas och katalogiseras nya arter varje år. Vår planet är ännu inte färdigutforskad.

Det är inte bara små nästan för ögat osynliga organismer som hittas i våra dagar. Det är även större djur.

Om ni följer länken här ska ni få se tio djurarter vilka var okända fram till i fjol.

Om så udda varelser ännu kan hittas på Jorden vilka kan då finnas i universum om nu liv finns där?

söndag 15 januari 2017

IRAS 16399-0937 ligger 370 ljusår från jorden och är en megamaser

Det innebär att IRAS16399-0937  är en galax 399 ljusår från Jorden vilken sänder ut 100 miljoner starkare laserljus än vår vintergata. Det är en jättelik mikrovågsutskickare.

Här konstrueras nya stjärnor på löpande band sett ur universums födelsetakt av stjärnor.

Galaxens kärna består troligen av två centrum vilka slagits ihop men vilka likt väl ligger på ett avstånd i centrum av 11000 ljus år från varandra. Namnet på dessa är 16399N och 16399S.

Det är i regionen 16399S stjärnor kan ses som konstruerande på löpande band.

I den andra regionen 16399N finns ett svart hål med en vikt av ca 100 miljoner solars vikt av vår sols vikt.

lördag 14 januari 2017

Tio intressanta fakta om stjärnorna som få vet ex hur många vet att alla stjärnor vi ser är ljustrakare och större än vår sol.

Följ länken och läs om 10 fakta vilka för många kan bli överraskande och för än fler är okända fakta om stjärnorna däruppe.


Ett ex är att få vet att de stjärnor vi ser på natthimlen utan teleskop  är större och ljusstarkare än vår sol vilken ska ses som en medelstor stjärna i jämförelse med stjärnorna däruppe. Solen är varken stor eller ljusstark men lagom stor för att vara en stabil och relativt lugn stjärna.

fredag 13 januari 2017

3200 Phaethon troddes först vara en komet med svans

Mindre eller större kometer finns det gott om däruppe och även asteroider av skilda storlekar. En del kommer att bli eller är redan farliga då de närmar sig Jorden. Ett nedslag kan bli katastrofalt.

3200 Phaethon är inget stort objekt men för delen inte ofarligt på sin bana runt solen. Länge ansågs detta objekt vara en komet då det har den karaktäristiska svansen efter sig. Kometers svansar består av is från kometen.


Men i detta fall var det inte is utan små fragment av sten o grus. Kometen omtolkades 2010 till en asteroid.

En asteroid vilken i ultrarapid sakta sönderdelas genom att den vid varje varv runt solen påfrestas i sin massa av icke hård sten vilken upplöses i mindre bitar av solen dragningskraft och farten runt denna.


Det är dessa söndriga partiklar vi kan se som en svans följande sin moderkropp därute. Asteroiden 3200 Phaethon.

torsdag 12 januari 2017

Ljusspektrum av antimateria upptäckt för första gången

Vid ett projekt på Cern kallat Alpha har det nyligen gjorts en stor upptäckt. En antimateriaatom av väte har studerats och en spektrallinje funnits av denna atom.

I tjugo år har det studerats antimateria för att försöka få veta om antimateria följer samma naturlagar som den materia vi känner till.

Då väte är den enklast uppbyggda atomen ser man den som enklast att börja studera. resultaten hittills visar att antimateria och materia följer samma naturlagar.


Men precisionen av mätningar ska bli än bättre i framtiden för att fortsätta mätningar etc för att säkert veta om så är fallet. Men hittills visar resultaten att allt följer samma naturlagar inga överraskningar här.

onsdag 11 januari 2017

Mystiska moln döljer sig i atmosfären på Saturnus måne Titan

NASAS Cassini flög över Titan två gånger under sommaren 2016. Infraröda bilder från dessa turer visar moln under den dimmiga atmosfären. Mystiska moln vilka visade sig ibland men inte hela tiden. Varför ställde man sig frågan.

Detta mystiska förhållande visade sig fast bilderna togs mycket nära varandra och även tidsmässigt nära varandra. Det enda som var skillnad var en något ändrad vinkel på filmningen.

Molnen antas ses bäst på norra sidan av Titan och då den årstid som kallas sommar där och var den tid Cassini besökte månen.

Metan anses molnen bestå av. Den förklaring som ges till fenomenet när foton med infraröd våglängd tas genom den dimmiga atmosfären är att kameror med två olika våglängder har använts.


De med kort våglängd är mindre lämpliga här för att se genom dimman medan längre våglängder kan se. Det var den kamera med kort våglängd som inte kunde se molnen men motsatsen hände med kameran vilket tog bilder med lång våglängd.

tisdag 10 januari 2017

Vera Rubin astronomen vilkens arbeten få utanför den akademiska världen känner till

Vera Rubin 1928-2016 var en astronom vilkens arbeten få känner till utanför fakulteterna. Det hon blev känd för är hennes arbeten om galaktisk rotation.

Hon upptäckte att galaxer inte roterar på samma vis som ett solsystemet.

Antagandet tidigare var att stjärnor längre in i den kompakta kärnan av en galax (där mängder av stjärnor  finns)  i en galax skulle rotera snabbare runt centrum än de stjärnor som finns i spiralarmarna där vår sol finns.

Så gör ju planeterna i vårt solsystem. Det tar betydligt längre tid för Pluto ex än Jorden att göra ett varv runt centrum (solen). Ju längre bort en planet är från solen desto längre tid tar omloppsbanan.


Inte så i galaxernas värld. Oberoende av avstånd till galaxens centrum kretsar allt med samma hastighet och varvar centrum med samma hastighet. 

måndag 9 januari 2017

Möjligheter och problem vid en kolonisering av månar i vårt solsystem

Kolonisering av månar runt våra gasplaneter är kanske möjlig i framtiden. Gasplaneterna däremot är omöjliga att kolonisera.

Mars och vår måne kan ske med avancerad teknik. Pluto troligen också och asteroiderna eller småplaneterna bortom Plutos bana troligen också.

Men det finns ett antal månar runt gasplaneterna Neptunus, Uranus, Jupiter och Saturnus vilka även de är möjliga.

Se medföljande länk här på vilka som är intressantast och vilka problem som då måste lösas för en kolonisering.


En av de intressantaste eller kanske lättaste att kolonisera av dessa månar är Saturnus måne Titan. Här finns utgångsmaterial för livsmöjligheter på plats. Låg ingående strålning och vatten etc.

söndag 8 januari 2017

Space Ship II testades för framtida turistresor i rymden

Glidplanet Space Ship II har testats för andra gången. Det är det plan vilket ska ta ner framtida resenärer vilka varit uppe i rymden som turister.

Ett reseprojekt finansierat och ägt av den brittiske miljardären Richard Branson.


Testet gick bra och projektet lever vidare för att realiseras.

lördag 7 januari 2017

Första titten på platsen där de första stjärnorna bildades.

Damm döljer platsen vi kan ana därute där de första stjärnorna en gång föddes. Men idag har man kunnat se något in i detta dammhöljda förflutna genom radioteleskop.

Almaoch VLA-teleskopet har sett in i utrymmen dit Hubbleteleskopet  inte kan se.


Det som sågs var kall gas vilket var ursprungsmaterialet till de första stjärnorna. Så långt har man hittills nått att se. Mer avancerade instrument behövs för att gå vidare.

fredag 6 januari 2017

Forskare anser att Betlehems stjärna var en verklig händelse.

När Jesus föddes mellan år 3 före Kristus. till 1 efter Kristus ska en konstellation har setts på himlen. Genom matematik och datorsimulering kan stjärnhimlen ses som den såg ut dessa år.

År 3 före Kristus den 12 augusti låg Jupiter och Venus i en läge mot varandra så att de på natten kunde ses som mycket ljusstarkt objekt.

Detta upprepades ett år senare den 17 juni på österns natthimmel.

Projektionerna såg ut som en klart lysande morgonstjärna.


Troligen kan detta ha varit Betlehems stjärna det talas om. 

torsdag 5 januari 2017

En Ny metod att finna exoplaneter har utarbetats.

Konkurrensen om att bli först att hitta en planet därute med liv har ökat. Den som först finner en sådan där bevis för liv finns kommer att gå till världshistorien. Det är därför inte konstigt att nya fantasifulla och kreativa lösningar i finnandes tjänst utvecklas hela tiden.

Ännu en ny metod för att söka exoplaneter därute i andra solsystem kan man läsa om här.

Genom denna metod har det visat sig att den vanligaste storleken på planeter är av ungefär samma storlek som vår Neptunus.

Iskalla planeter i banor från sin sol som denna och oftast i denna storleken.


Stenplaneter eller gasplaneter men storleksmässigt av detta slag. Men om det kan finnas liv på stenplaneter av denna storlek och detta avstånd från sin sol beror på vilken storlek solen har.

onsdag 4 januari 2017

Jupiters atmosfär målad i ett kaos av händelser

27 augusti 2016. Juno tog bilder ovanifrån på Jupiters atmosfär. Moln och stormar kunde ses i ett enda inferno.


Nu har bilder använts av konstnärer för att visa hur det ser ut därinne.

Ett kaos av färger och händelser vilka kan jämföras med en tavla av Van Gogh. Starry Night från 1889. Psykedeliskt så det föreslår. 

tisdag 3 januari 2017

En enormt starkt jetström har upptäckts i jordens inre

Jetströmmar finns i atmosfären i dessa är vindarna otroligt eller otrevligt starka. Hastigheter av fler hundra m/sek har uppmätts i dessa tunna vindstråk däruppe.

Men nu har det visat sig att det finns en (kanske fler) jetström även i jordens inre mantel. Här är hastigheten kanske inte så stor om man inte tänker efter, enbart ca 5 mil om året.

Men tänk då på att det är mycket tät järnmalm som flyter och för att detta ska ske behövs en enorm energi. Bredden på denna energiström är ca 42 mil. Djupet är okänt.

Jetströmmar finns därför i jordens inre men även i jordens atmosfär. Man kan även se de starkaste havsströmmarna som jetströmmar. De skulle i så fall finnas på alla plan. Troligen finns liknande strömmar även i solen och ute i universum på skilda håll i galaxers centrum utanför detsamma mm

måndag 2 januari 2017

En Trojansk asteroid följer Jorden

En trojansk asteroid är en asteroid vilken följer en planet eller månes bana antingen före eller efter denna.

Jorden har en sådan 2010TK7 upptäckt 2010 vilken ligger en bit före på Jordens bana runt solen. Andra som har minst en sådan är Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus och månarna Dione och Tethys runt Saturnus.

Dessa är de vi vet om idag.


NASA:srymdfarkost Osiris Rex ska i februari 2017 söka av större områden i solsystemet för att försöka finna än fler trojanska asteroider. Troligen finns fler. 

söndag 1 januari 2017

Ny teori om gravitation får mörk materia till ickeexistensens domäner.

Länge har mörk materia antagits funnits i stora mängder därute. Materia som inte syns men ska existera ändå och därför försökts hittas och så görs ännu.

Gravitationen antas inte kunna visa sådana effekter på alltet vilket den gör om inte det finns en mörk materia därute som förklarar hur den agerar. Något mer än vanlig materia vi kan se.

Nu har dock en ny forskningsstudie visat att gravitationen kan förklaras utan att det behöver finnas en mörk materia därute. Den vanliga materian och naturkrafterna kan förklara vad vi ser.

För en utförligare förklaring av vad denna nya forskning visar rekommenderas att läsa om detta på medföljande länk


Kanske varken mörk materia eller mörk energi är annat än krystade teorier utan verklighetsgrund (min fundering).