Google

Translate blog

fredag 27 januari 2017

Nya verktyg för att söka liv i rymden konstrueras hela tiden

Vi kan vara överens om att vetenskapen inte ger sig. Denna har bestämt sig för att det ska finnas liv därute och konkurrerar nu med varandra om att vara den som först hittar detta och därmed går in i historieböckerna som den som upptäckte liv därute först.

Nya och mer avancerade teleskop vilka söker på alla slag av våglängder efter tecken på aktivitet därute skapas på löpande band.

Man ska snart söka än mer avancerat efter signaturmönster och aminosyror med en känslighet av 10000 mer än tidigare.

Ännu har nämligen all forskning efter liv på planeter eller månar etc i vårt solsystem gett noll resultat. Samma sak när vi sett utanför vårt solsystem.

Inget visar att vi inte är ensamma. Men forskarna ger sig inte det handlar om att de bestämt sig för att hitta något därute. Ett arbete som aldrig kommer att ta slut.

Inga kommentarer: