Google

Translate blog

söndag 22 januari 2017

Sökning efter liv i övre atmosfären på Venus ska realiseras av Ryssland o USA.

Möjligheten att det finns liv i de mörka strimmor i Venus atmosfärs  övre skikt är möjlig. Temperaturen här ligger mellan +30 +70C och lufttrycket är som på Jorden. På liknande höjd på Jorden finns det liv av mikrobiologiskt slag.

Mikrobiologiskt liv kan därför finnas i de mörka strimmor som flyter i Venus övre atmosfär.

Det har förundrats varför dessa mörka strimmor inte blandas ut med atmosfären och ur dessa funderingar har därmed kommit idén som nu ska prövas att det är liv som hålls samman i dessa strimmor.


En farkost är under planering för en framtida forskningsresa av Ryssland och USA för utforskning av detta. 

Inga kommentarer: