Google

Translate blog

söndag 29 januari 2017

Svensk kemist ska utarbeta perfekt återvinning till de stundande Marsresorna i framtiden.

Under 2030-talet ska människor resa till Mars enligt Nasas. planer. På en sådan resa bör inte besättningen slösa på resurser eller kasta dem ut i rymden för evigt kretslopp.
Istället bör dessa sopor återvinnas ombord.

Arbetet med hur det ska gå till ska bland annat en svensk kemist från Umeå universitet hjälpa till med på Kennedy Space center i Florida.


För mer information om de problem som måste lösas av sophantering o återvinning  innan dagen Marsfärd, se medföljande länk här.  

Inga kommentarer: