Google

Translate blog

söndag 12 februari 2017

Det finns tidskristaller.

Diamanter bergskristaller eller liknande kristaller vet vi alla är bestående kristaller bestående över tid. Snöflingor är tillfälliga kristallformationer vilka försvinner över tid beroende på temperatur under vilka de skapats för att senare upplösas.

Men nu har forskare upptäckt kristaller vilka över tid bildas tillbakabildas och bildas igen som en evighetsmaskin. Det är ett nytt slag av många olika slag av kristaller vilka upprepas över tid. Därav namnet tidskristaller.

Mineral av ickejämnviktsmaterial. Material vilka inte kan bestämma sig hur de ska vara är ett bra ord.

Det är bland annat vid university of Maryland experiment och skapande av dessa material pågår just nu.


Ytterbium är ett grundämne vilket det experimenteras med och forskningen kan ha stor betydelse i framtidens datorutveckling där tillfälliga tidskristaller kan få stor betydelse. Bilden ovan är ett stycke av ovanstående grundämne.

Inga kommentarer: