Google

Translate blog

torsdag 16 februari 2017

Dolda solstormar laddar partiklar till nära ljusets hastighet

Nu kan det bevisasLaddade partiklar accelererar till nära ljusets hastighet på solens yta. 

 Gammastrålar med effekter av 3 miljarder elektronvolt har upptäckts.

Dessa partiklar kommer från ingenstans har det sagts. Självklart är detta inte sant. Nu har det visat sig genom Farmi Gamma Ray Space Telescope var dessa effekter har för bakgrund.

Partiklarna med effekter av detta slag med nästan ljusets hastighet far runt på solytan efter soleruptioner på solens baksida.


Det var det under lång tid svårt att förstå dessa effekters ursprung.

Inga kommentarer: