Google

Translate blog

fredag 17 februari 2017

Miljarder spökpartiklar passerar igenom oss varje sekund.

Otroligt men sant. Miljarder partiklar kallade neutriner eller spökpartiklar passerar allt varje sekund oss likväl som alla organiska eller oorganiska material. De finns överallt men är likväl nästan omöjliga att påvisa och mäta.

Det var mängder av materia inte antimateria som en gång bildades när universum uppstod. Mörk materia vet vi inget om fast denna är mycket vanlig (om nu inte mörk materia är en illusion) hoppet är att mätningar av neutriner kan ge lösningar till vad mörk materia är.

Forskning pågår och varifrån svar hoppas ges är vid sydpolen och dess is. Här samarbetar 300 forskare från 48 universitet och nationella forskningscentra i 12 länder genom att analysera mätningar från ice cube.


IceCube är en partikeldetektor på sydpolen vilken registrerar interaktioner av den subatomära partikeln vilken är så svår att mäta men väl så viktig för att förstå vår verklighets uppbyggnad. Neutrinen.

Inga kommentarer: