Google

Translate blog

tisdag 14 februari 2017

Nya bevis av att vi lever i en tvådimensionell verklighet i ett hologramupplevt 3 dimensionellt upplevt landskap

Det är på universitetet i Southhampton forskare nu lyckats bevisa att vi lever i en platt värld men upplever den som tredimensionell. Vi skulle därmed leva i en verklighet av bredd och längd men ingen höjd eller rymd. Den sista dimensionen är enbart en av människan skapad fantasi.

Jag anser dessa tankar vara omöjliga att realisera i verkligheten. Tvärtom anser jag att vi kan leva i en mycket mer dimensionrik verklighet. Se strängteorin


Här anses att det kan finnas uppåt 10 olika dimensioner. At ta bort höjden i en verklighet med kvantmekanik mm är något jag anser vara att ha förlorat sig i fantasins värld.

Vi skulle leva som tecknade figurer i en tvådimensionell verklighet.

Den intresserade kan se några av de nyaste teorierna om att vi lever i ett hologram här.

Idéer jag anser aldrig kommit om vi inte levt i en tid av datorfrälstas verklighet. 

Inga kommentarer: