Google

Translate blog

tisdag 2 maj 2017

Liv baserat på kol ansågs länge som enda möjligheten. Kisel som en utopi. Men nu omtolkas kiselbaserat liv. Science fictionliv kan vara möjligt därute.

Liv baserat på kisel har länge diskuterats. Organiskt liv  baserat på detta som byggstenar istället för kol har länge varit något som beskrivits i science fictionberättelser

Nu anses det inte bara som fantasi utan fullt möjligt att hitta därute. Kisel o kol baserat liv kan teoretiskt framställas och kan det detta kan troligen naturen det också på någon plats därute anser man idag. Att naturen fått kolbaserat liv att fungera vet vi. Men kiselbaserat är nytt.

Vatten o kol är livsviktigt för jordiskt liv. Men kisel och metan eller ammoniak bör även kunna skapa liv anses det idag. Däremot finns inget som visar att något annat mineral kan skapa liv.


För spännande och ny information inom området se ovanstående länk från Astrobiology magazine.

Inga kommentarer: