Google

Translate blog

söndag 14 maj 2017

Önskar du eller fantiserar du om hur Vintergatan kommer att förändras fem miljoner år framåt från nu?

Nu finns möjligheten att uppleva hur Vintergatan förändras över en lång tid. Fem miljoner år från nu.

Följs denna upplevelse på filmen som medföljer länken här.


Det är intressantare än det låter att följa hur vissa stjärnor rör sig snabbt genom universum medan andra ser ut att stå still.

Inga kommentarer: