Google

Translate blog

tisdag 27 juni 2017

Är det en ordning i kaos vi ser här?

Människans natur eller hjärna försöker se och skapa mönster i allt. Detta för att förstå och kontrollera verkligheten. Ur detta har alla samhällsbyggnadsteorier kommit, politiska idéer filosofers och psykologers för att inte tala om sociologiska idéer. 

Ex, Aristoteles, Kant, Marx, Freud, Weber, Adam Smith och  Hume med flera. Sökandet efter helheter är en annan. Själv kommer jag ihåg hur utbildare på universitet påtalade att man ska se detaljer som delar av en helhet och förstå utifrån detta hur samhället fungerar. Men kan detta synsätt fungera?

Kan filosofers hela samhällsteorier från ovan fungera. Svaret blir, det gjorde de inte. Allt var bara ett vackert spel för tanken.

Nu har en ny som det ser ut som ordning upptäckts däruppe.

Jättegalaxer  ligger i linje däruppe och nu undras varför? De största galaxerna på ca 10 miljarder ljusårs avstånd ligger i linje med sina grannar av jätteformat vilket kan vara en viktig upptäckt för att förstå universums tillkomst.

Mindre galaxer ligger slumpvis som vi ser det lite varstans.

Det finns olika teorier om varför jättegalaxerna ligger i linjer med varandra medan de mindre är slumpmässigt utspridda.

En annan teori är att alla galaxer i en framtid under påverkan av gravitationsvågor lägger sig i linje med och inom dessa jättegalaxer.

Det kan även ha att göra med hur BigBang agerade vid tidens början.


Svaret vet vi inte enbart att jättegalaxerna därute långt borta lägger sig eller ligger som de gör i förhållande till varandra.

Inga kommentarer: