Google

Translate blog

torsdag 22 juni 2017

Det finns mindre och viktigare partiklar än Higgs partikel. Sökandet efter detta har ökat.


Universum expanderar som det verkar snabbare och snabbare. Men vid BigBang var hastigheten otroligt nog miljarder gånger snabbare än den är nu och då ska vi veta att expansionen ökar helar tiden i hastighet. Men först minskade den  mycket efter BigBang för att sedan öka igen. Det är denna ökning vi idag har upptäckt. En ökande expansion.  Bara detta är ett mysterium och svårt att förklara.

Universum  var tät och sammanpressad när sedan expansionen åter satte fart och fortsätter än idag. Avståndet mellan galaxerna har sedan dess ökat. Gravitation ses som en anledning till expansionen nu och då.

Mesoner en annan anledning.  Partiklarna vilka bygger upp protoner och neutroner.

Det vi idag kallar bakgrundsstrålningen långt därute ljusmiljarder bort är tecken på början av universum. Men även på att det finns en källa vi ännu inte förstår. Något som skapade kanske mesoner. Byggstenarna för atomers grundpartiklar. En partikel mindre än Higgs partikel.


Om denna fortfarande existerar eller enbart fanns vid BigBang vet vi inte men sökandet efter denna okända källa är på gång. 

Inga kommentarer: