Google

Translate blog

onsdag 28 juni 2017

Parförhållanden verkar eller kan vara universellt vanligt bildande i människans tankevärd och universums skapande?

Vem har inte hört uttrycket själsfrände eller att de som hittar denna har funnit den perfekta makan eller maken.

Men hur många vet att denna idé att den perfekta finns därute men är svår att finna är kommen från en gammal idé äldre än 2500 år.

Redan i Platons skrift Gästabudet sägs detta av den visa kvinnan Diotima bland annat detta angående kärleken där hon talar utifrån Aristofanes filosofi :" Enligt Aristofanes beror kärleken på att urmänniskan hade fyra armar och ben, men gudarna klöv henne på mitten varför vi alltsedan dess söker vår saknade  hälft". Slut citat (från Wikipedia.  Att gudarna klöv människan berodde i sin tur på att människan satte sig upp mot gudarna. Människan söker därför sin saknade hälft. Då en del var sammansatt man och man, en del kvinna och kvinna och andra man och kvinna  skulle detta enligt Aristofanes även förklara sökandet av både hetero och homoläggningar.  Läs gärna mer utförligt om detta i Gästabudet.

Från detta har säkert mycket av tvillingtankar uppkommit. Att det finns en tvilling-jord har ofta diskuterats men nu diskuteras även och då på fullt allvar att vår sol kan ha fötts i två exemplar. Men var är då solens tvilling? Vi läser nedan.

I Perseus molekylära moln bildas stjärnor. Men alltid två och två. Kan planet 9 vara vår sols tvilling?


I riktning mot Perseus stjärnbild finns Perseus molekylära moln en av de platser i universum där nya stjärnor bildas. Här har man upptäckt att det bildas två i taget samtidigt.

Detta har fått forskare att anse att vår sol kan ha bildats som en tvillingsol. En tvillingsol vilken inte behöver se ut exakt eller vara som vår sol utan kan till och med blivit en misslyckad solbildning.

Men varför solar bildas två och två vilket man nu börjar tro är vanligt vet man inte.
Men ingen tvillingsol till vår sol har hittats. Avståndet till en sådan borde inte vara långt och en del har filosoferat om att den kan vara mörk och ligga som en misslyckad stjärna i utkanten av vårt solsystem och att det därifrån kommer kometer.
Kanske är den en brun dvärg eller helt mörk kropp.


Jag tänker då på den hypotetiskt saknande planet 9. Kan det vara denna som är vår sols tvilling? En misslyckad stjärnbildning vilken inte ens blev en brun dvärg utan enbart en mörk kropp vilken inte antändes.

Inga kommentarer: