Google

Translate blog

lördag 1 juli 2017

Exoplaneter finns men det kan även finnas sådana i parallella universum vilka kanske kan skymtas av känsliga personer genom tidsrevor.

Exoplaneter har upptäckts av skilda teleskop i tusental just nu. Men diskussionerna om multiuniversum finns även och på allvar idag.

Dessa innebär obegränsat antal av universum vilka skiljs åt i tid och rum. Exempelvis kan det existera ett en sekund före eller efter oss i tid. 

Just detta visar på att tid och rum är relativa och multiuniversumteorin innebär obegränsat antal universum av lika eller skilda slag mot vårt där vi existerar en kort tid.

Bilden ovan kan visa hur ett närliggande universums närliggande planeter i tid och rum tillfälligt bryter igenom en tidsreva vilken av känsliga personer eventuellt kan skymtas. Kanske samma slags personer som har mediala förmågor. 

SE bild ovan hur det kan gestalta sig.
Nog är det spännande. Men nu till vad vi säkert vet om den verklighet vi anser oss undersöka med våra instrument.

Kepler har upptäckt en betydande antal exoplaneter därute.

Rymdteleskopet har sedan det sköts upp 2009 hela tiden ökat sitt sökande och finnande av planeter därute.

Exoplaneter där målet alltid varit att hitta en planet lik Jorden i ett annat solsystem.

Kepler är det teleskop vilket funnit mest av exoplaneter och har idag 2325 av de ca 5000 som hittills upptäckts varit Keplerteleskopets förstänst.

Se gärna NASA hemsida för Keplerteleskopet där uppdatering av Keplers upptäckter nedtecknas. 


Det är ett spännande uppdrag Kepler har.

Inga kommentarer: