Google

Translate blog

fredag 14 juli 2017

Går vi vilse i en labyrintliknande verklighet och tror oss se mörk energi där ingen finns att se?

Bilden ska illustrera frågan om vad det är vi egentligen ser och upplever när vi tittar in i mikrokosmos eller makrokosmos. Vi vet inte det utan filosoferar hej vilt och teoretiserar efter detta. Allt verkar vara en labyrint av fakta och teorier vilka vi aldrig kan komma ur utan istället går vilse i.

Mörk materia har jag tidigare beskrivit som något en hel del idag misstänker inte finns. Men visst anser ännu de flesta att den finns.

Mörk energi anses även av del finnas och hör samman med den mörka materian. Men finns något av detta? Något bevis på varken det ena eller andra finns inte.

Vad vi vet är att galaxer expanderar från varandra. Detta utifrån rödförskjutning från en ovanligt förekommande supernovaart benämnd 1a." en exploderande vit dvärg i ett dubbelstjärnesystem tillsammans med en röd jätte

Härifrån har misstanken om "mörk energi uppstått en hypotetisk form av energi som genomtränger hela rymden och synes öka universums expansionstakt

Men det kanske enbart är en hypotes eller teori. Kanske finns det betydligt enklare förklaringar till den energi eller för den skull mörka materian vi tror oss se effekterna av.

För aktuella påståenden och tankar inom den mörka energin se följande länk.Inga kommentarer: