Google

Translate blog

torsdag 27 juli 2017

Långt därute finns en rad av galaxer med sina hemligheter i ett supercluster.

Varför ser det ut som det gör? 
Big Bang vad var du? 
Hur uppstod du?
 Finns en intelligens bakom? 
Gud? 
Finns Big Bang i massupplagor genom evigheten och därmed multiuniversum? 
Finns obegränsat av kopior av oss  skilda åt i tid och rum i andra universum?
 Finns andra varelser från vårt eget universum och kan de besöka oss?
 Är det vi själva i en annan upplaga som finns i eventuella besök här i de UFO vilka en del anser har besökt oss?

Tankar människan kan fundera över och som illustreras genom bilden ovan.
Nu till ett mysterium från vårt universums skapelse och troligast BigBang.

4000 miljoner ljus år från oss i riktning mot Fiskarnas stjärnbild ligger ett cluster med galaxer på rad.

En syn vilken behöver stora teleskop för att avnjutas.

Men det är inte detta som i första hand är intressant utan istället varför en så stor samling av galaxer ligger radad upp på detta sätt.


Något från universums skapelse måste detta visa. Men vad?

Inga kommentarer: