Google

Translate blog

onsdag 12 juli 2017

Nu har varningssystem för gräshoppssvärmar i Afrika börjat användas.

Bibelns plågor var bland annat gräshoppssvärmar vilka åt upp all föda för människor o djur.

Det var en av de plågor Gud plågade Egyptens Farao och folk med den gången denne vägrade Moses att vandra ut ur Egypten med judarna vilka var fångar där. Ännu idag är gräshoppssvärmar en plåga för folken här.

40 miljoner gräshoppor vilket inte är ovanligt i en svärm äter grödor av lika stor omfattning på en dag som 35 000 människor.

De år svärmar uppstår i på arabiska halvön eller Sahara är katastrof för växtligheten och ger svält katastrofer.


Av den anledningen ska områden här övervakas av satellit vilken kan ge en förvarning på 70 dagar när risken för svärmbildning uppstår.

 Det gör att bekämpning kan förberedas innan eller i början av svärmbildningen och bekämpning sättas in.

Inga kommentarer: