Google

Translate blog

tisdag 4 juli 2017

Tidsbubblor med gräns mot andra tidsbubblor. Är det en sådan vi är fångar i?

Ibland har verkligheten beskrivits som att vi i vårt universum finns i en tidsbubbla och det runt om oss finns andra tidsbubblor likt bubblor i ett bubbelbad. Obegränsat många.

BigBang som startpunkten för dessa oräkneliga bubblor alla skilda från varandra men expanderande var och en i något som samtidigt skapas eller redan finns där att expandera i.

En vacker bild på hur en tidsbubbla kan se ut, ensam men vacker, är bilden ovan. 
Att se en bubbelbads oräkneliga bubblor ger inte samma vackra vy att tänka över.

Men det finns mycket som vi ännu inte förstår och kan upptäcka i vår tidsbubbla av verkligheten ex har en ny förvånande galax nu upptäckts.

MACS 2129-1 en galax vilken inte skapar liv längre.

En ovanlig galax därute har upptäckts därute av Hubbleteleskopet. Just denna galax är ovanlig på det sättet att det i denna inte längre produceras nya stjärnor.

Stjärnor slutade produceras här redan efter några miljarder år efter BigBang.

Galaxen i sig är en vanlig skivformad snabbt roterande galax. Vad man trodde skedde här var en snabb produktion av stjärnor. Men istället var det en kompakt pannkaksliknande galax där inget sådant skedde.

Denna form av galax brukar vara slutformen på en spiralgalax där allt stillnat. Men  denna galax är roterande likt spiralgalaxer och i dessa brukar stjärnbildning ske i snabb takt.

Varför denna hoppat över spiralformen och blivit en skivgalax där inget sådant sker men likväl rotationen finns kvar är en ny upptäckt.

Galaxen är stor ca tre  gånger större än vår Vintergata.

De rön man kan anta är att galaxer kan bränna ut sig i stjärnproduktion tidigt.

Kanske gåtan har med galaxens svarta hål att göra. Ingen vet säkert. Ingen vet heller om stjärnbildning åter kan ske efter ett långt uppehåll. Vi vet inte tillräckligt om galaxbildning, Big Bang eller svarta hål.

Inga kommentarer: