Google

Translate blog

tisdag 3 januari 2017

En enormt starkt jetström har upptäckts i jordens inre

Jetströmmar finns i atmosfären i dessa är vindarna otroligt eller otrevligt starka. Hastigheter av fler hundra m/sek har uppmätts i dessa tunna vindstråk däruppe.

Men nu har det visat sig att det finns en (kanske fler) jetström även i jordens inre mantel. Här är hastigheten kanske inte så stor om man inte tänker efter, enbart ca 5 mil om året.

Men tänk då på att det är mycket tät järnmalm som flyter och för att detta ska ske behövs en enorm energi. Bredden på denna energiström är ca 42 mil. Djupet är okänt.

Jetströmmar finns därför i jordens inre men även i jordens atmosfär. Man kan även se de starkaste havsströmmarna som jetströmmar. De skulle i så fall finnas på alla plan. Troligen finns liknande strömmar även i solen och ute i universum på skilda håll i galaxers centrum utanför detsamma mm