Google

Translate blog

lördag 7 januari 2017

Första titten på platsen där de första stjärnorna bildades.

Damm döljer platsen vi kan ana därute där de första stjärnorna en gång föddes. Men idag har man kunnat se något in i detta dammhöljda förflutna genom radioteleskop.

Almaoch VLA-teleskopet har sett in i utrymmen dit Hubbleteleskopet  inte kan se.


Det som sågs var kall gas vilket var ursprungsmaterialet till de första stjärnorna. Så långt har man hittills nått att se. Mer avancerade instrument behövs för att gå vidare.